70 ekipa u 5 kategorija, 165 utakmica u jednom danu = turnir za pamćenje...

 

  

...a pobjednici su :

  

DRŠ Alena Mihalja (djevojčice 2002.),

ŠRK Moslavac (djevojčice 2003.),

RK Rugvica (dječaci 2004.) ,

RK Osijek (dječaci 2003.)

i

RŠ Vučići (dječaci 2002.)